yn Amdanom Ni - Shenzhen Ruigu Technology Co, Ltd.

Dilysu Oedran

I ddefnyddio gwefan VAPERPRIDE rhaid i chi fod yn 21 oed neu drosodd.Gwiriwch eich oedran cyn i chi fynd i mewn i'r wefan.

Mae'r cynhyrchion ar y wefan hon wedi'u bwriadu ar gyfer oedolion yn unig.

Mae'n ddrwg gennym, ni chaniateir eich oedran

149557404

Amdanom ni

Proffil Cwmni

Bu farw mwy na 15 o bobl o ysmygu bob munud ar y blaned, ac mae'r nifer hwnnw'n dal i godi bob blwyddyn.Yn y cyfamser, mae'r ymchwilwyr wedi canfod y gall ysmygwyr adennill tua 10 mlynedd o fywyd os gallant roi'r gorau iddi cyn 40 oed. Felly, nid oes amheuaeth bod creu e-sigaréts wedi rhoi opsiwn iachach i ysmygwyr.Mae llawer o'r bobl sy'n cael gwared ar sigaréts yn y pen draw gyda chymorth e-sigaréts yn argyhoeddedig bod gan dechnoleg anwedd y potensial i achub miliynau o fywydau.

Mae Vape yn dal i fod yn farchnad ifanc sy'n tyfu, o leiaf am yr ychydig flynyddoedd diwethaf.Ac yn bwysicaf oll, mae vape yn ddewis rhagorol ac yn un o'r dewisiadau amgen mwyaf effeithiol i dybaco.Fodd bynnag, mae'r bargeinion marchnad anghyfreithlon a'r cynhyrchion o ansawdd amrywiol oherwydd polisïau amwys a thueddiadau rhy ymosodol wedi arwain at wrthwynebiad sylweddol a cholli mynediad at ddewisiadau gwell i ysmygwyr sydd am gymryd y cam cyntaf tuag at roi'r gorau iddi.

Mae Ruigu yn fenter uwch-dechnoleg gyda dros 6000 metr sgwâr, sy'n integreiddio tîm meddalwedd, caledwedd, dylunio, ymchwil a datblygu, gweithgynhyrchu a gwerthu cryf.

Mae Hitaste yn frand a sefydlwyd gan gwmni ruigu Shenzhen.

 

amdanom ni (1)
amdanom ni (1)

Mae Hitaste yn cynnig cynhyrchion a gwasanaethau trylwyr ac ymatebol, er mwyn darparu stêm a thafladwy ledled y byd gyda thechnolegau o ansawdd uchel yr ydym yn eu deall yn wirioneddol, gan gynnwys offer e-sigaréts HNB, ac yn archwilio ac yn astudio technolegau a chynhyrchion mwy datblygedig yn gyson.Rydym yn gwneud ein gorau i adael i chi brynu e-sigaréts o ansawdd uchel o sianeli ffurfiol am bris mwy ffafriol.Dysgwch y wybodaeth am bwmpio yn wyddonol a dewch o hyd i'r cynhyrchion gwirioneddol addas, fel y gallwch chi wir roi'r gorau i ysmygu ac adennill eich rhyddid.

Tystysgrif

Rydyn ni'n mwynhau bywyd gwell oherwydd technoleg.Ym myd anweddu, nid yw arloesedd a thechnoleg wedi rhoi'r gorau i esblygu a gwella eto.Bydd Hitaste bob amser yn mynd gyda chi yn eich treialon rhoi'r gorau iddi ac yn eich helpu i archwilio byd gwell.Yna un diwrnod byddwch chi'n falch ohonoch chi'ch hun oherwydd nad ydych chi'n ddibynnol ar sigaréts ac nid oes angen unrhyw wasanaethau anwedd arnoch mwyach!Os ydych chi eisoes yn ymwybodol o hyn, mae hitaste yn bartner y gallwch ymddiried ynddo.